سوابق آموزشی

نام:‌ عليرضا

نام خانوادگي: ايرانبخش

سال تولد: 1346

محل تولد: تهران

مدرك تحصيلي: دكتري تخصصي

رشته تحصيلي: زيست ­شناسي

گرايش: سلولي تكويني

مرتبه علمي: استاد تمام، پايه 36

عضو هیات علمی: گروه زيست ­شناسي، دانشکده علوم و فناوری های همگرا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

نیمسال تحصیلی 97-98

نیمسال تحصیلی 97-98

نیمسال تحصیلی 97-98

نیمسال تحصیلی 97-98