افتخارات علمی

1)    استاد نمونه دانشگاه علوم و تحقیقات آزاد اسلامی سال 1402

2)    استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامي سال 1387
3)   پژوهشگر برگزيده دانشگاه آزاد اسلامي، سال های 1386 و 1390
4)    رئيس برتر دانشگاه آزاد اسلامي در شصت و دومين اجلاس سراسري دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1389
5)    کسب مدال طلا مسابقات بین المللی اختراعات، سئول کره جنوبی در سال 2016
6)    كسب مدال طلا و اخذ جايزه ويژه بهترين ايده از مسابقات بین المللی اختراعات و ابتكارات مالزي ITEX2011 براي اختراع پمپ وريدي توسعه يافته با مواد هوشمند در سال 2011
7)    انتخاب به عنوان مولف برتر کتاب در دومین جشنواره فرهیختگان 1393 بخاطر کتاب با عنوان "بیومث آرت"
8)    مدیر توانمند دانشگاه در حمایت از جوانان پژوهشگر در تولید علم در سال 1391
9)    رئيس شوراي فرهنگي برتر دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1389
10)    رئيس برگزيده دانشگاه در تبيين سند چشم انداز ايران 1404 در سال 1388
11)    مدير نمونه پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي در اولین جشنواره فرهيختگان سال 1390
12)    پژوهشگر برگزيده منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1389
13)    پژوهشگر برگزيده  استان سمنان، سال 1383

14)    محقق برگزيده واحد دانشگاهي از سال 1381 تا 1393