افتخارات علمی

* انتخاب به عنوان مولف برتر کتاب در دومین جشنواره فرهیختگان 1393 بخاطر کتاب با عنوان "بیومث آرت"

* مدیر توانمند دانشگاه در حمایت از جوانان پژوهشگر در تولید علم در سال 1391

* مدير نمونه پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي در اولین جشنواره فرهيختگان سال 1390

* استاد نمونه دانشگاه آزاد اسلامي سال 1387

* پژوهشگر برگزيده دانشگاه آزاد اسلامي، سال­های 1386 و 1390

* کسب مدال طلا مسابقات بین المللی اختراعات- سئول- کره جنوبی- 1395

* كسب مدال طلا و اخذ جايزه ويژه بهترين ايده از مسابقات بین المللی اختراعات و ابتكارات مالزي ITEX2011 براي اختراع پمپ وريدي توسعه­يافته با مواد هوشمند در سال 1390

* رئيس برتر دانشگاه آزاد اسلامي در شصت­ و ­دومين اجلاس سراسري دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1389

* رئيس شوراي فرهنگي برتر دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1389

* استاد نمونه بسيجي كشور سال 1388

* رئيس برگزيده دانشگاه در تبيين سند چشم­انداز ايران 1404 در سال 1388

* پژوهشگر برگزيده منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامي در سال 1389  

* پژوهشگر برگزيده  استان سمنان، سال 1383

* محقق برگزيده واحد دانشگاهي از سال 1381 تا 1393