سوابق پژوهشی

* استاد راهنمای دوره پسا دکتری واحد علوم و تحقیقات تهران

* عضو هیات مدیره انجمن زیست شناسی ایران- مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری از 1395

* موسس و رییس انجمن کشت سلول و بافت گیاهی ایران  (مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) سال1391 تاکنون

* عضو انجمن علمی گیاهان دارویی دارای مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

* ثبت 6 ژن در بانک ژن (NCBI)

* ترجمه و تاليف 17 جلد كتاب دانشگاهي

* چاپ 100 مقاله ISC, ISI و علمي ­پژوهشي در مجلات معتبر علمي

* ارائه 67 مقاله در كنگره­هاي بين­المللي و کنفرانس­های ملي

* اجراي 12 طرح تحقيقاتي در دانشگاه آزاد اسلامي

* اجراي 4 طرح برون ­دانشگاهي

* ارائه 5 مقاله در سطح مناطق 8  و 10 دانشگاه آزاد اسلامي

* ثبت رسمی ده اختراع علمی

* تدوین 6 استاندارد ملی

* عضو هیات تحریریه مجله Journal of nanostructures in chemistry

* عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی زیست شناسی تکوینی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال (مصوب وزارت)

* عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی فیزیولوژی محیطی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان (وزارت علوم)

* سردبیر و عضو هیات تحریریه مجله علمی پژوهشی زیست شناسی سلولی مولکولی گیاهی(ISC) واحد گرمسار

 * دبیر علمی اولین کنفرانس ملی نانو- از سنتز تا صنعت

* دبیر کمیته ویژه توسعه فناوری سلول های بنیادی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1394 تا کنون

* مدیر گروه مطالعات زیرساختی و زیست محیطیدر پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی

* مدیر گروه تخصصی زیست شناسی و پلاسما (زیست پلاسما) مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1394 تاکنون

* عضو کمیسیون دائمی پژوهشکده چشم انداز و آینده پژوهی

* دبیر شورای سیاستگذاری توسعه شبکه آزمایشگاهی از سال 1393 تا کنون

* استاد راهنما و مشاور دوره­هاي كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي

* عضو شورای علمی پژوهشی مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی

* اجرای 12 طرح تحقیقای در دانشگاه آزاد اسلامی

* اجرای 5 طرح برون دانشگاهی