سمت های علمی

 1. عضو هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی (گروه الف) از اول آبان ماه 1401‏
 2. عضو هیات تحریریه مجله پژوهش های گیاهی ( مجله زیست شناسی ایران)
 3. عضو حقیقی هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی
 4. عضو حقیقی شورای راهبردی پژوهش و فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی از چهاردهم اریبهشت ماه 1393 تا 1397
 5. رئیس انجمن کشت سلول و بافت ایران (مصوب وزارت علوم دارای رتبهA ) از سال 1391 تاکنون
 6.  رئیس کارگروه علوم پایه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی ازسال 1392 تا دوازدهم دی ماه 1396
 7. رئیس کمیته تخصصی زیست شناسی شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی تا سال 1397
 8. رییس و عضو گروه زیست شناسی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی از چهارم اسفند ماه 1393 تا 1397
 9. رییس کمیته تخصصی داوری اختراعات "گروه زیست و محیط زیست" دانشگاه آزاد اسلامی
 10. کارشناس رسمی سازمان استاندارد ملی ایران از دهم بهمن ماه 1393 تاکنون
 11. عضو شورای رتبه بندی و تعالی سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی از پنجم مهر ماه 1393تا 1397
 12. عضو شورای مرکزی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1391 تا 1397
 13. عضو کمیته تخصصی زیست شناسی شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی دانشگاه آزاد اسلامی از هجدهم اردیبهشت ماه 1393 تا 1397
 14. عضو کمیسیون تخصصی گروه شیمی و زیست شناسی هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1391تا 1397
 15. مدیر و عضو کارگروه تخصصی علوم پایه (زیست شناسی و شیمی) هیات جذب استان تهران از سال 1391 تا 1397
 16. عضو شورای انتشارات واحد علوم و تحقیقات از سال 1397 تاکنون
 17. رئیس دومین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند سال 1394
 18. رئیس کمیته داوران علوم پایه چهارمین جشنواره بین المللی مخترعان و نوآوران دانشگاه آزاد اسلامی سال 1393
 19. رییس کنفرانس ملی"نقش صنعت کشاورزی در اقتصاد مقاومتی" واحد رودهن سال 1393
 20. رییس اولین کنگره بین المللی حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی واحد رودهن سال 1393
 21. رییس کمیته تخصصی صدور مجوز فنی خرید تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی از بیست و نهم آبان ماه 1393تا 1397
 22. رییس کمیته ساماندهی تعرفه شبکه های آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه ازاد اسلامی از سال 1393 تا 1397
 23. عضو شورای سیاست گذاری اجلاس 69 و 70 شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی از چهاردهم بهمن ماه 1393تا 1397
 24. مدیر گروه قرآن و زيست شناسي در انجمن علمي قرآن و تحول علوم ايران از سال 1392 تا 1395
 25. رئیس کار گروه علوم پایه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان کشور از سال 1392تا 1397
 26. عضو شورای پژوهشی نیروی انتظامی شرق استان تهران از سال 1392 تا 1394
 27. رئيس شوراي انتشارات منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامي از سال 1387 تا سوم شهریور ماه 1391
 28. عضو کمیته تخصصی شورای گسترش استان تهران از سال 1391 تا 1393
 29. عضو شوراي سياست گذاري المپيادهاي مخترعان، مبتكران و نوآوران دانشگاه آزاد  اسلامي از سال 1389 تا 1393
 30. عضو کمیته داوری انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی در سال های 1390 و 1391
 31. رئيس هيأت كرسي هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامي از سال1387 تا چهارم شهریور ماه 1391
 32. عضو شوراي راهبردي مركز علوم و فناوري هاي پيشرفته CAST استان هاي گلستان و سمنان از سال 1390 تا چهارم شهریور ماه 1391
 33. رئيس شوراي پژوهش و فناوري منطقه ده استان های سمنان و گلستان دانشگاه آزاد اسلامي از سال 1387 تا سوم شهریور ماه 1391
 34. عضو كميته منتخب استان گلستان از سال 1389 تا چهارم شهریور ماه 1391
 35. عضو كميسيون دائمي هيأت امناي دانشگاه هاي استان گلستان از سال 1389 تا چهارم شهریور ماه 1391
 36. دبير شوراي طرح و برنامه و بودجه منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامي از سال 1387 تا 1389
 37. عضو شوراي ICT منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامي از سال 1388 تا چهارم شهریور ماه 1391
 38. دبير و عضو كميته منتخب (هيأت مميزه) منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامي از سال 1388 تا 1389
 39. مدیر مسئول و سردبیر مجله علمی پژوهشی زیست شناسی گیاه و زیست فناوری واحد گرمسار از سال 1384
 40. عضو شوراي تخصصي گروه زيست شناسي منطقه ده دانشگاه آزاد اسلامي از سال 1377 تا 1385
 41. عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي از سال 1374 تا 1397