فعالیت های اجتماعی

* دارای کمربندی مشکی کاراته - سبک شوتوکان دان 4

* رئیس هیأت شنا، شیرچه و واترپلو استان گلستان 1389-1386

* عضو هیأت رئیسه انجمن بین المللی فری فایتینگ FKI

* عضو انجمن فری فایتینگ FK1

* عضو هیأت رئیسه کاراته سبک شوتوکان از سال 1387

* عضو هیأت رئیسه سبک کاراته IMA در ایران

* عضو هیأت رئیسه ورزش های رزمی سبک سوپرساباکی از سال 1392

* عضو انجمن کاراته دانشگاه آزاد اسلامی

* قائم مقام مدیرعامل و رئیس مجمع متخصصین استان گلستان 1386-1391

* عضو افتخاری جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران